Koren

Zangstudio Delft herbergt een tweetal ensembles , te weten Rock me Amadeus en Lady Amazone. Repetities vinden plaats op maandagavond in de koorzaal van de Lutherse Kerk te Delft (Noordeinde 4).

Op dit moment zijn er twee vacatures:

Rock me Amadeus – tenor
Rock me Amadeus – bas/bariton