Stichting Zangstudio Delft

Per 4 oktober 2019 is “Stichting Zangstudio Haarlem” opgericht, een non-profit organisatie die zich inzet voor het bevorderen van de zangkunst in de breedste zin van het woord en dan met name het stimuleren van de samenwerking tussen professionele musici en amateurs.  Het organiseren van muziektheaterproducties, concerten en cursussen, alsmede educatieve projecten met participatie van onder andere amateurs behoren tot de voornaamste activiteiten van de stichting.

Het bestuur:
Jeroen Staal – voorzitter
Ditje Speets – secretaris
Rogier Meulenberg – penningmeester

Download hier binnenkort de statuten van Stichting Zangstudio Delft
Download hier binnenkort het meerjarenplan van Stichting Zangstudio Delft