Stichting Zangstudio Delft – is opgericht in oktober van 2019. De organisatie richt zich, net als de Haarlemse evenknie Zangstudio Haarlem, op het ontwikkelen van nieuw eigentijds muziektheater, waarbij de samenwerking tussen professionele musici en amateurzangers een hoofdrol speelt. De Top 2000 Summerscratch en Naundorff, het mysterie van het Kalverbos zijn de eerste producties van deze jonge organisatie. Zangstudio Delft is een Algemeen Nut Beoogende Instelling (culturele ANBI). 

Michel Poels – artistiek leider

(Nijmegen, 10 mei 1968) studeerde zang aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam en koordirectie aan het Utrechts Conservatorium (HKU), waar hij op 10 mei 2019 zijn Master of Music behaalde. In 1994 won hij als zangstudent het concours van de Stichting Jong Muziektalent Nederland, voor wat betreft zijn leeftijdscategorie.  Van 1999 tot medio 2013 maakte Michel deel uit van het professionele kamerkoor Cappella Amsterdam. Op dit moment zingt hij incidenteel bij Vocalconsort Berlin.
Michel Poels is een veel gevraagd zanger in muziektheaterproducties en heeft de meeste grote oratoriumwerken op zijn naam staan. Hij zong op festivals van internationale betekenis zoals November Music, Grachtenfestival en Musicmonat Basel.
Samen met Petra Ehrismann richtte hij Zangstudio Haarlem op, een organisatie die zich richt op samenwerking tussen professionals en amateurs in de regio Zuid-Kennemerland. Muziektheaterproducties van hun hand zijn: Kenau de Opera, Cajanus – een gigantische opera, die in de zomer van 2019 haar Finse première beleefde en Rossini.nu. Op dit moment werkt hij met de Russische regisseur Ekaterina Vasileva aan de nieuwe muziektheaterbeleving Cavalleria Rusticana die op 17 maart 2022 in Haarlem in première gaat.
Ook richtte hij in oktober van 2019 Zangstudio Delft op voor muziektheater in de regio Delflanden
Naast de twee ensembles van Zangstudio Delft, Rock me Amadeus en Lady Amazone, dirigeert Michel Poels het Kamerkoor van Zangstudio Haarlem. Per februari 2020 is hij dirigent van KCOV Halleluja te Rotterdam en is hij een regelmatig gevraagd gastdirigent.

Naar de website van Michel Poels

Bestuur 

Jeroen Staal – voorzitter

Jeroen Staal (Voorburg, 1957) deed bestuurservaring op in de wereld van de sport (voetbal; tennis), verenigingen van woningeigenaren, onderwijs en cultuur. Hij was onder meer voorzitter van het stichtingsbestuur van het vocaal ensemble Quatre Bouches.

  

In 2007 trad hij toe tot het Delftse koor Rock me Amadeus o.l.v. Michel Poels. Hij participeerde in drie muziektheaterproducties van het Haarlemse gezelschap Stardust en nam in 2017 en 2019 een bijrol voor zijn rekening in Cajanus – een gigantische opera van Zangstudio Haarlem. Sinds 2012 volgt Jeroen individuele zanglessen bij Michel Poels en soms ook bij Gerben Houba. Bovendien nam hij tweemaal deel aan de door Zangstudio Haarlem georganiseerde zomercursussen.

Jeroen is ruim 40 jaren werkzaam bij de Rijksoverheid. De laatste 10-15 jaren steeds vaker in de rol van programmanager / projectleider.

Dit Speets – secretaris

Ditje Speets (Den Haag, 1955) maakt sinds 2007 deel uit van het Delftse koor Rock me Amadeus o.l.v. Michel Poels. Zij participeerde in de  muziektheater-producties Rossini en Cajanus – een gigantische opera. Sinds 2016 volgt zij individuele zanglessen bij Michel Poels. Zij nam driemaal deel aan de door Zangstudio Haarlem georganiseerde zomercursussen.

Ditje is inmiddels 45 jaar werkzaam, aanvankelijk in de zorg, sinds 1995 in het (mbo-) onderwijs, onder meer als onderwijsleider en de laatste jaren als trainer/coach en als projektleider/ adviseur van opleidingsprogramma’s  voor onderwijzend en ondersteunend personeel.

 

Rogier Meulenberg – penningmeester

Rogier Meulenberg (Delft, 1963) deed bestuurservaring op als o.a. voorzitter van volleybalvereniging Skania (nu Kratos’08, Delft), bestuurslid van de bouw- en exploitatiestichting van Sporthal Tanthof (Delft) en lid van de Medezeggenschapsraad van basisschool De Oostpoort (Delft).

Sinds 2005 zingt hij in het Delftse koor Rock me Amadeus, deed mee aan verschillende projecten van het Haarlemse koor Stardust, is lid van het Kamerkoor van Zangstudio Haarlem, participeerde in verschillende muziektheaterproducties van Zangstudio Haarlem en heeft sinds enkele jaren individuele zangles bij Michel Poels.

In het dagelijks leven werkt Rogier Meulenberg als biotechnologisch onderzoeker bij DSM-Gist in Delft.