HET VERHAAL

Charles de Bourbon is ervan overtuigd dat hij een verre nazaat is van Naundorff, de man die zich tijdens zijn leven voordeed als de verloren gewaande koning Lodewijk XVII. De Bourbon is al zijn hele leven bezig zijn koninklijke afkomst te bewijzen, met teleurstellend resultaat. Wanneer ook uit DNA-onderzoek blijkt dat er geen relatie is met het Franse koningshuis, neemt De Bourbon daar geen genoegen mee. Hij sleept de onderzoekers voor het gerecht en eist een nieuw onderzoek, met een andere uitslag.

Het DNA-onderzoek is uitgevoerd door een jonge wetenschapper, Willemijn de Klerck. Als kind van een anonieme donorvader snapt zij als geen ander dat De Bourbon behoefte heeft aan bevestiging van zijn identiteit. Voorafgaand aan de rechtszaak krijgt Willemijn in een hallucinatie bezoek van Naundorff. Hij vertelt zijn bizarre levensverhaal, in de hoop haar te overtuigen van zijn koninklijke afkomst. Tijdens de rechtszaak wordt Willemijn onder druk gezet door een manipulatieve advocaat, die veronderstelde feiten en waarheden kritisch tegen het licht houdt. Wie bepaalt eigenlijk wat waarheid is? De wetenschap, de media, de rechtbank, het volk?

De uitkomst is op z’n zachts gezegd… verrassend…